logo

Członkostwo

Korzyści z przynależności do Stowarzyszenia Polsko Chińska Rada Biznesu

I. Możliwość wypracowywania inicjatyw służących rozwojowi biznesu

 • Możliwość wypracowywania i zgłaszania inicjatyw, projektów rozwiązań adresowanych do rządów i parlamentów obu krajów służących rozwijaniu współpracy pomiędzy polskim i chińskim biznesem.
 • Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie aktywizowania kontaktów pomiędzy obu krajami.
 • Informowanie mediów o inicjatywach zgłaszanych przez Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu.

II.    Wsparcie biznesu

 • Dostęp do bieżącej bazy danych na temat polskich i chińskich przedsiębiorstw.
 • Kontakty z organizacjami rządowymi obu krajów.
 • Doradztwo umożliwiające wejście na rynek danego państwa oraz zapewniające przewagi konkurencyjne. Pomoc w założeniu firmy w Polsce i Chinach.
 • Uczestnictwo w wyjazdach, wizytach biznesowych w obu krajach.
 • Promocja firmy w wydawanym przez Radę Informatorze Gospodarczym kolportowanym w obu krajach.
 • Pośrednictwo w uzyskaniu wiz, pozwoleń na pracę, tłumaczenia, itp.
 • Szkolenia w zakresie lepszego zrozumienia pomiędzy partnerami, zmniejszania różnic kulturowych w bezpośrednich kontaktach biznesowych.
 • Analizy rynku, przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz poszczególnych sektorów gospodarki.

III.    Spotkania i konferencje

 • Bezpośrednie kontakty ze środowiskiem biznesowym.
 • Udział w spotkaniach z ważnymi przedstawicielami administracji rządowej oraz postaciami życia gospodarczego obu państw.
 • Udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu tematycznych konferencjach i seminariach.
 • Udział w imprezach kulturalnych organizowanych przy współudziale Rady.

IV.    Wydawnictwa

 • “Poland-China Business Magazine”
 • Raporty specjalne
 • Newsletter

V.    Rodzaje członkostwa