logo

III edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową

Po sukcesie dwóch pierwszych edycji ogłaszamy kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu współczesnej współpracy Polski i Chin. Prace dyplomowe można zgłaszać do 30 listopada 2018 roku. Na laureatów czekają staże i stypendia w Polsce i Chinach oraz nagrody rzeczowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń

30.09.2018 — 30.11.2018

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2019 r.

Informacja zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

Cele Konkursu

 • kreowanie przyszłych liderów i ekspertów współpracy biznesowej między Polską i Chinami – drugą gospodarką świata
 • zwrócenie uwagi na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski we współpracy dwustronnej z Chińską Republiką Ludową, jej polityki zagranicznej, współpracy biznesowej oraz szerzej, na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i Chinach

Nagrody dla Laureatów

Stypendia i staże w Polsce i Chinach oraz nagrody rzeczowe

Kapituła Konkursu

 • Jacek Bartkiewicz, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 • Juliusz Szymczak-Gałkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Zbigniew Niesiobędzki, Wiceprezes Stowarzyszenia Polsko Chińska Rada Biznesu
 • dr hab. Bogdan Nogalski, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Zaleska, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH

Uczestnicy

Studenci i absolwenci uczelni krajowych i zagranicznych, którzy obronili prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie) w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. z zakresu wymienionej poniżej problematyki.

Prace dyplomowe napisane w językach obcych należy przetłumaczyć na język polski (tłumaczenie zwykłe) i dołączyć do dokumentów zgłoszeniowych.

Zakres tematyczny:

 • zagadnienia makroekonomiczne, w tym m.in.: polityka fiskalna i monetarna, polityka banku centralnego Chińskiej Republiki Ludowej oraz banków komercyjnych
 • polityka gospodarcza i społeczna władz centralnych i lokalnych ChRL, w tym. m.in.: programy i realizacje inwestycji centralnych
 • funkcjonowanie biznesu w Chińskiej Republice Ludowej, w tym m.in.; formy prawne działalności gospodarczej, działalność regulatorów, działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych, polityka podatkowa, analizy poszczególnych rynków oraz wykorzystywane instrumenty marketingowe, inwestycje bezpośrednie
 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach w Chińskiej Republice Ludowej
 • współpraca biznesowa instytucji i przedsiębiorców Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej
 • finansowe aspekty handlu Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej
 • prawo Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych we współpracy z Chińską Republiką Ludową
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych w Chinach
 • import lub eksport towarów do Chin
 • współpraca w sektorze edukacji pomiędzy instytucjami i jednostkami Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej
 • współpraca kulturalna Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową lub regionem Chin
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, w tym polskiej kultury i nauki
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie stosunków gospodarczych z Chinami

Informacji udziela Organizator Konkursu
Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu konkurs@pchrb.pl

Szczegółowy opis trybu przyjmowania zgłoszeń i kryteriów oceny:

Patroni honorowi:

Patron medialny: