logo

Władze

 

Zarząd

Jacek Boczek

Moni­ka Hałup­czak

Moni­ka Kar­piń­ska-Kry­stek

Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki

Edward Zhu