logo

Home

Mamy przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Pań­stwu Raport zaty­tu­ło­wa­ny „Co z naszy­mi rela­cja­mi z Chi­na­mi po pan­de­mii?”, przy­go­to­wa­ny przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su.