logo

O nas

Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu jest organizacją pozarządową, skupiającą ekspertów i przedsiębiorców działających na rynku polskim i chińskim. Powołana została w odpowiedzi na podniesienie stosunków polsko-chińskich do rangi partnerstwa strategicznego oraz współpracę biznesowo-inwestycyjną w ramach formatu „Europa Środkowa – Chiny (16+1)”.

Osoby wchodzące w skład Rady łączą swoje doświadczenie w budowie silniejszych i trwalszych relacji z Państwem Środka. Wiedząc, jaką rolę w tworzeniu partnerstwa biznesowego odgrywa wzajemne zbliżenie i zrozumienie na płaszczyźnie kulturowej, kładziemy nacisk na połączenie bilateralnych wydarzeń gospodarczych z promocją polskiej kultury. Jednocześnie udzielamy wsparcia stronie chińskiej w funkcjonowaniu na rynku polskim i tworzeniu przestrzeni, w której działania gospodarcze mogą iść w parze z szerzeniem wiedzy o chińskim społeczeństwie i kulturze.

Jednym z naszych celów jest wspieranie ważnych inicjatyw administracji rządowej i samorządowej, służących pogłębieniu współpracy między naszymi krajami. W celu maksymalizacji korzyści dla członków naszego stowarzyszenia współpracujemy z instytucjami, agencjami i izbami gospodarczymi na szczeblu międzynarodowym.

Zacieśnianie i intensyfikacja wymiany gospodarczej i kulturalnej wymaga wiele pracy i wysiłku, które jesteśmy gotowi podjąć, licząc na Państwa efektywną współpracę.

Polsko Chińska Rada Biznesu jest członkiem Eu-China Business Association.
eucba_logo

Nasza misja

 • Promowanie wymiany handlowej i inwestycji między obu krajami
 • Poszukiwanie możliwości zwiększenia dostępu do rynku chińskiego przez polski biznes.
 • Kojarzenie polskich i chińskich przedsiębiorców w zakresie pozyskania kapitału inwestycyjnego.
 • Dostarczenie polskim i chińskim podmiotom informacji na temat rynków i prowadzenia biznesu w obu krajach.
 • Stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między polskim i chińskim biznesem.
 • Zbliżanie obywateli obu krajów poprzez organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i innych imprez o charakterze społecznym.

Zasady działania

 • Działamy dla dobra naszych członków i całego polskiego biznesu.
 • Współpracujemy z innymi podmiotami i organizacjami w celu maksymalizacji korzyści dla naszych członków.
 • Pozostajemy w bliskich i konstruktywnych relacjach z polską administracją rządową i władzami samorządowymi  przy zachowaniu pełnej niezależności.
 • Dostarczamy usługi w pełni profesjonalne, dostosowane do potrzeb konkretnego przypadku.
 • Działamy zgodnie z prawodawstwem obu krajów.
 • Przestrzegamy zasad etyki w biznesie.
 • Działamy na rzecz integracji środowiska biznesowego.
 • Pragniemy wzbogacać relacje biznesowe o przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i naukowym.

Nasza oferta

 • Zapewniamy doradztwo w zakresie:  operacyjnym, strategii biznesowej i środowiska regulacyjnego.
 • Dajemy polskiemu biznesowi możliwość korzystania z platformy informacyjnej na temat gospodarki i otoczenia rynkowego w Chinach.
 • Dostarczamy dane makroekonomiczne, informacje handlowe i dane kontaktowe ważne dla podmiotów współpracujących lub chcących wejść na rynek chiński.
 • Zapewniamy efektywną komunikację pomiędzy biznesem a administracją rządową i samorządową  obu krajów.
 • Zapewniamy możliwość uczestnictwa w misjach handlowych w obu krajach.
 • Współpracujemy,  na potrzeby promocji polskiego biznesu, z innymi organizacjami gospodarczymi i mediami.
 • Organizujemy spotkania, konferencje i seminaria poświęcone warunkom prowadzenia biznesu w obu krajach.
 • Zapewniamy możliwość uczestnictwa w misjach handlowych w obu krajach.

Doradztwo biznesowe

 • Współpracujemy przy tworzeniu skutecznej strategii wejścia na rynek chiński.
 • Zapewniamy kompleksową obsługę procesów M&A.
 • Kontaktujemy ze sobą polski i chiński biznes.
 • Organizujemy spotkania z osobami i podmiotami, które odniosły sukces na rynku chińskim lub we współpracy z firmami chińskimi w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.
 • Sporządzamy analizy rynkowe, sektorowe i konkurencji.
 • Analizujemy zmiany w systemach regulacyjnych oraz doradzamy w ich implementowaniu.

Misje, spotkania, seminaria i imprezy

 • Udział w misjach gospodarczych w Polsce i Chinach.
 • Spotkania z przedstawicielami  wysokiego szczebla delegacji chińskich przebywającymi w Polsce.
 • Coroczne zebranie członków Rady połączone z konferencją na temat współpracy gospodarczej i inwestycyjnej w obu krajach.
 • Cykliczne spotkania, dyskusje panelowe, konferencje, warsztaty tematyczne organizowane przez Radę.
 • Możliwość  spotkań z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, prezesami firm, właścicielami prywatnego biznesu, reprezentantami instytucji finansowych, specjalistami z różnych sektorów.
 • Aranżujemy bezpośrednie spotkania z polskimi i chińskimi regulatorami dla wspierania wzajemnej wymiany handlowej i inwestycji.
 • Organizujemy spotkania z przedstawicielami mediów w celu kreowania pozytywnego wizerunku polskiego biznesu i polsko-chińskiej współpracy gospodarczej.